Mahmud Efendi Hazretleri Kur’an Meali

Efendi Hazretlerimizin riyasetinde, Cübbeli Ahmet Hocamızın liderliğinde hazırlanan ve Meal arama derdine son veren büyük eser “Kuran-ı Mecid ve Tefsirli Meal-i Âlisi” yoğun ilgi görüyor. Yapımında hususi bir önem verilen sadece fihristi bile 100 sayfa kaplayan Kuran Meali, istifade edilen kaynak bakımından çok zengin olması nedeniyle Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Mealin en büyük özelliklerinden birisi de Ehli sünnet ulemasının fikirleri ile ayetlerin manasına açıklık getirilmesidir. Mesela; Nisa suresinin 93. Ayeti Kerimesinde “Bir mümini kasden öldürenin ebedi cehennemde kalacağı.” bildirilmiştir.
Hâlbuki diğer birçok ayet-i kerime ve hadisi şeriflerde “Ne kadar günahı olsa da iman üzere ölenin cehennemde ebedi kalmayacağı” hatta “Allahu Teala’nın dilemesi durumunda bağışlanıp, cehenneme hiç girmeden cennete girebileceği” açıklanmıştır.
İşte bütün ayet ve hadisleri birlikte mütalaa eden Ehli Sünnet uleması, bu ayeti kerimeye: “Bir mümini imanı yüzünden öldüren yahut adam öldürmeyi helal sayarak cinayet işleyen kişi kâfir olacağından cehennemde ebedi kalacaktır.” diye tefsir etmişlerdir.

İşte bu manalar hiçbir ilave yapılmadan okuyucuya naklediliyor. Diğer yandan Allah tarafından hükmü kaldırılan veya diğeri ile değiştirilen ayet-i kerimeler (nasih-mensuh denilen ayetler) de açıklanıyor.

İşte o istifade edilen kaynaklar:

HAZIRLADIĞIMIZ MEALDE VE PARANTEZ İÇİ YAPTIĞIMIZ İZAHLARDA ÖZELLİKLE DE DİPNOTLARDA ESAS ALDIĞIMIZ BAŞLICA TEFSİR İSİMLERİ

1-Envaru’t-Tenzil ve Esrar’ur-Te’vil; Kazi Nasiruddin Ebu Said Abdullah Ömer el-Beyzzavi
2- Beyzavi Tefsiri; Kazi Nasiruddin Ebu Said Abdullah Ömer el-Beyzzavi
3- Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Tevil: Abdullah ibni Ahmed en-Nesefi
4- Hazin tefsiri: Abdullah ibni Ahmed en-Nesefi
5- Ruhu’l-Meani fi Tefsiril Kuranil-Azim ve’s-Seb’ı-’l-Mesani: Allame Ebu’l-Fazl Şihabüddin Muhammed el-Alusi
6- Alusi Tefsiri: Allame Ebu’l-Fazl Şihabüddin Muhammed el-Alusi
7- Tefsirul Kuranil Azim: Celaluddin el-Mahalli, Celaleddin Es-Suyuti
8- Celaleyn Tefsiri: Celaluddin el-Mahalli, Celaleddin Es-Suyuti
9- Ruhul Beyan Tefsiri: İsmail Hakkı Bursevi
10- Lübabun-Nukul: İmam Suyuti
11- Haşiyetü’s-Savi: Allame Savi
12- Siracul Münir. Hatib-i Şirbani
13- Ed-Dürru’l Masün fi ummil-Kitabil-Meknun: Semin Halebî
14- İrşadul Akliselim ila mezaye’l Kuranil Kerim: Şeyhül İslam Ebussud Efendi
15- Tenvirul Mikbas ve İbni Abbas Tefsiri: Ebu Tahir Muhammed ibni Yakub Firuzabadi
16- Mefatihul Ğayb ve Tefsiri Kebir: Fahruddin er-Razi
17- Me’alimü’t-Tenzil: İmam Beğavi
18- Cami’ul Beyan: İmam Taberi
19- Haşiyetüş-Şihab: Şihabüddin Ahmed bin Muhammed ibni Ömer el-Hafaci
20- Ed-Dürru’l Mensur: İmam Suyuti
21- Ahkamul Kuran: İmam Cessas
22- El-Cami’u li-ahkami’l Kuran: İmam Kurtubi
23- Tefsirul KUranil Azim: İbni Kesir
24- Haşiyetül Cemel: Süleyman ibni Ömer el-Acili
25- El-Bahrul Muhit: Ebu Hayan el-Endülüsi
26- İ’rabul Kuran: Mahmud Safi
27- Kuran-ı Kerimin Türkçe Meali Alisi: Ömer Nasuhi Bilmen
28- Hak Dinin Kuran Dili: Elmalılı Hamdi Yazır
29- Kuran-ı Hakim Mela-i Kerim: Hasan Basri Çantay
30- Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kuran: Konyalı Mehmed Vehbi Efendi

Reklamlar

About ismailaga

Rahmetin Sanal Alemdeki tecellisi
Bu yazı Mahmud Efendi Hazretleri içinde yayınlandı ve , , , , , , , , , , , , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s